Sivuston käyttöehdot

Käyttöehdot

Nämä ovat käyttöehdot OP Metsä -verkkopalvelun käyttämiselle. Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti ennen kuin käytät OP Metsä -verkkopalvelua. Käymällä näillä sivuilla hyväksyt ehdot. Eri sivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja.

OP Metsä –verkkopalvelu on suunnattu käytettäviksi Suomessa. Sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia aina, riippumatta siitä, mistä maasta sivuja käytetään.

OPlla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palveluiden sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille sivuille tai sulkea sivut ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Palveluntarjoaja

Palvelun tuottaa Pivo Wallet Oy, joka on osa OP Ryhmää.

Näillä sivuilla voidaan tarjota OP Ryhmään kuuluvien yritysten tarjoamia palveluja. Kaikista ryhmään kuuluvista yrityksistä käytetään näissä ehdoissa nimitystä "palveluntarjoaja".

OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniryritykset (kuten OP Yritysankki Oyj, OP Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

OP Ryhmän luottolaitokset, rahoitusalan yritykset sekä vakuutusyhtiöt muodostavat rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) määritellyn rahoitus- ja vakuutusryhmittymän.

Muut palveluntarjoajat

Näillä sivuilla voidaan tarjota myös ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluja.  Ulkopuolisen palveluntarjoajan yhteystiedot ilmenevät kunkin palvelun yhteydestä.

Valvontaviranomainen

OP Ryhmään kuuluvien luotto- ja rahoituslaitosten, rahasto- ja sijoitusyhtiöiden sekä vakuutusyhtiöiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Finanssivalvonta
 Snellmaninkatu 6
 PL 103, 00101 Helsinki

Puhelinneuvonta: 0800 0 5099 ti klo 9–10 ja to klo 14–15

Palveluntarjoajan vastuu

Näillä sivuilla annetaan yleistä tietoa metsän omistukseen liittyen sekä tietoa OPsta ja sen tarjoamista palveluista. Sivuston sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan".  Sivuilla annettua informaatiota ei voida pitää sitovana tarjouksena, muuna velvoittavana ilmaisuna tai kehotuksena oikeustoimen tekemiseen, eikä myöskään neuvona tai kehotuksena myydä tai ostaa mitään. Palvelussa käytettävä metsävaratieto saadaan Metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kautta, eikä palveluntarjoaja vastaa näiden tietojen oikeellisuudesta.

Palvelun sisällölle, kuten julkaistuille teksteille, kuville, äänitiedostoille, animaatiolle, laskureille ja muille mahdollisesti tallennetuille tiedoille tai palvelun toimivuudelle ei anneta takuuta.

Palveluntarjoaja ei vastaa sivujen toimivuudesta eikä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta tai näiden tuottaminen palveluiden sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen eikä muun materiaalin soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta neuvonnasta tai muusta informaatiosta. Asiakas vastaa itse metsätaloutensa ja sijoitustoimintansa taloudellisesta tuloksesta.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat jollekin OP Ryhmään kuuluvalle yritykselle tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuilla esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Sivujen käyttäjiä huomautetaan, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Palveluntarjoajalla on oikeus asiakkaan pyynnöstä lähettää yleistä tietoa sisältävää aineistoa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimeen. Palveluntarjoaja lähettää pankki- tai vakuutusyhtiösalaisuuden alaista tietoa asiakkaan ilmoittamaan sähköposti- tai matkapuhelinosoitteeseen vain, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.

Chatti ei ole tällä hetkellä avoinna

Voit jättää kysymyksesi palautelomakkeen kautta.