Vakuuttamalla varaudut riskeihin

Isosta omaisuuserästä huolimatta suomalaisten metsätiloista vain noin puolet on vakuutettu. Metsä on arvokasta omaisuutta, jota uhkaaviin riskeihin kannattaa varautua. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, mikä voi lisätä metsätuhojen määrää merkittävästi. Eniten tuhoja, eli noin 80 prosenttia korvatuista metsävahingoista, aiheuttavat myrskyt.

Luonnonvarakeskuksen mukaan kuivuustuhot, metsäpalot, myrskyt, hyönteiset ja sienitaudit yleistyvät ja voimistuvat metsissä tulevaisuudessa. Myös Suomeen kulkeutuvat tulokaslajit voivat lisätä metsien terveyteen kohdistuvia riskejä.

Metsä tunnetaan vakaana sijoituskohteena, mutta sitä uhkaavat monenlaiset riskit

Vaikka metsää olisi hoidettu hyvin ja oikea-aikaisesti, äkilliset luonnontuhot voivat aiheuttaa isot vahingot ja siten myös merkittävän taloudellisen riskin. Myrskyjen ohella metsäpalojen riskit ovat kasvaneet ja poikkeuksellisia kuivuusjaksoja on esiintynyt viime vuosina tavanomaista enemmän.

Kuusen merkittävä tuholainen on etenkin kuivina kesinä nopeasti lisääntyvä kirjanpainaja. Se voi runsaana esiintyessään käydä myös elävien puiden kimppuun. Naapurimaassamme Ruotsissa kesällä 2018 jyllänneet suuret metsäpalot tuhosivat metsää noin kaksi miljoonaa kuutiota, mutta samaan aikaan kirjanpainajatuhot olivat jopa 2,5 miljoonaa kuutiota.

Pohjola Metsävakuutuksella voit turvata:

  • Puustoa, taimikkoa ja istutettavia taimia

  • Hakattua tukki- ja kuitupuuta

  • Bioenergiaksi tarkoitettua hakkuutähdettä

Saat Pohjola Metsävakuutuksesta korvausta, kun puustoa tuhoutuu vähintään 15 kiintokuutiometriä tai taimikkoa vähintään 0,5 hehtaarin alueelta. Vahinkoja korvataan vahinkoarvion perusteella vakuusehtojen mukaisesti - myrskyvahinkoja enintään valitsemaasi enimmäiskorvaukseen asti.

Saat korvauksen myös odotusarvolle eli esimerkiksi niille taloudellisille menetyksille, joita tulee hakkuun toteutuessa vahingon vuoksi liian aikaisin. Korvaamme tuhoutuneen puuston tai taimikon ja puuston odotusarvon lisäksi myös metsäpalon jälkivartiointikuluja.

Voit vakuuttaa enintään viiden hehtaarin tonttimetsän normaalia laajemmalla turvalla. Tällöin korvaamme vahinkoja, vaikka puustoa vahingoittuisi vähemmän kuin 15 kiintokuutiometriä tai taimikkoa pienemmältä kuin 0,5 hehtaarin alueelta. Myöskään myrskyvahinkojen korvauksiin ei sovelleta enimmäiskorvausrajaa.

Laske hinta ja hanki metsävakuutus kätevästi

Voit valita sinulle sopivan metsävakuutuksen laajuuden tai vain pelkän metsäpalovakuutuksen. Nostamalla omavastuuta voit alentaa vakuutuksen hintaa heikentämättä turvan laajuutta.

Omistaja-asiakkaana saat edut ja OP-bonukset Pohjola Metsävakuutuksista.

Tutustu ja laske hinta metsävakuutukselle.

Chatti ei ole tällä hetkellä avoinna

Voit jättää kysymyksesi palautelomakkeen kautta.