Metsä omaisuutena

Metsän arvo ja tuotto

Metsätilan arvo määräytyy suurelta osin tilalla olevan puuston määrän ja laadun perusteella. Puun markkinahinnan muuttuessa metsätilan arvo voi nousta tai laskea. Arvion oman metsäsi arvosta saat helpoiten rekisteröitymällä OP Metsään. Mikäli tarvitset arviokirjan metsäsi arvosta esimerkiksi sukupolvenvaihdosta tai metsätilan panttaamista varten, on OP Metsäarvio nopea ja edullinen.

Metsä tuottaa omistajalleen rahaa myyntikuntoisten puiden hakkuiden ja puun myynnin kautta. Puukaupan tuottoa voidaan ennakoida pitkällä aikavälillä metsäsuunnitelman avulla. Metsäsuunnitelma antaa arvion siitä, milloin metsähoitotoimenpiteitä, kuten taimikonhoitoa tarvitaan, ja milloin puuston hakkuu on ajankohtaista.

Metsänomistaja voi valita puun myyntiajankohdan. Puuston kokojakauma ja puun hintojen vaihtelu vaikuttavat eniten puun myyntiajankohtaan.

Metsätilan kauppa voi olla luonteeltaan käyvän arvon mukainen kauppa (tilan myyjä ja ostaja eivät tällöin yleensä ole sukulaisia) tai lahjanluonteinen kauppa (yleensä sukulaisten kesken). Mikäli kauppahinta ylittää 75 prosenttia metsätilan käyvästä arvosta, kauppaa pidetään käyvän arvon mukaisena kauppana eikä siitä peritä lahjaveroa.

Metsätilan myynnin yhteydessä kannattaa käyttää asiantuntija-apua metsätilan käyvän arvon määrittelyssä sekä kauppojen järjestämisessä.

Huomioitavia asioita:

  • Kiinteistön ostajan tulee huolehtia varainsiirtoverosta, jonka suuruus on neljä prosenttia kauppahinnasta. Varainsiirtovero on maksettava kuuden kuukauden kuluessa kaupoista.

  • Kaupan yhteydessä myyjän tulee tehdä verottajalle luovutusvoittoveroilmoitus. Laskelmassa voidaan vähentää tilan hankintaan ja myyntiin liittyviä kuluja.

  • Ostaja saa käyttöönsä metsävähennyksen, joka alentaa myöhemmin omistajan puun myyntitulon verotusta.

  • Uuden omistajan tulee hakea kiinteistölle lainhuuto Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa saantokirjan allekirjoittamisesta. Lainhuuto tarkoittaa uuden omistusoikeuden kirjaamista kiinteistötietojärjestelmään.

  • Lahjan saajan täytyy jättää lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta.

Metsän periminen

Metsätilan omistajanvaihdos tapahtuu usein perinnön kautta. Perinnön jakautumiseen voi vaikuttaa myös esimerkiksi vainajan testamentti. Perinnöstä maksettava vero määräytyy normaalien perintöverosäädösten mukaan.

Metsänomistajan kuollessa hänen metsänsä hallitsijaksi tulee kuolinpesä. Jakamaton kuolinpesä toimii metsätilan omistajana perinnönjakoon saakka. Kuolinpesä ei ole kuitenkaan hyvä pitkäaikainen omistustapa esimerkiksi epäedullisen verotuksen vuoksi.

Puukauppa

Oikea aika puukaupalle on silloin, kun metsän kasvu on hidastunut ja puut ovat kasvaneet riittävän isoiksi. Parhaiten metsän kasvu ja hakkuutarve selviävät metsätilan ajantasaisesta metsäsuunnitelmasta. Suurin taloudellinen hyöty saadaan silloin, kun metsää hakataan sen metsänhoidollisen tilan edellyttämällä tavalla.

Puun hintaan vaikuttavat mm. markkinatilanne, puuston laatu ja puulaji sekä hakkuutapa.

Metsänomistaja saa puukauppatuloja seuraavasti:

  • Ensiharvennus: n. 500 euroa/hehtaari

  • Muu harvennus: 1 200–2 500 euroa/hehtaari

  • Uudistushakkuu: 5 000–12 000 euroa/hehtaari

Yleisimmässä puukauppamuodossa, pystykaupassa, puunostaja hoitaa puun korjuun ja kuljetuksen pois metsästä. Hakkuusopimukseen voidaan liittää myös jälkitoimenpiteet, kuten lakisääteinen uuden metsän perustaminen.

Metsänomistajan hyväksyttyä puunostajan ostotarjouksen kaupasta laaditaan kauppakirja. Puukauppatarjouksessa mainittavat puumäärät ovat arvioita. Lopullinen puumäärä selviää vasta puita kaadettaessa, eri puutavaralajeiksi katkottaessa ja mitattaessa.

Ensimmäisen puukauppatilityksen metsänomistaja saa tavallisesti kuukauden kuluttua kaupan solmimisesta. Tosin tällaisten puukaupan ennakkomaksujen määrä on vähentynyt viime vuosina. Lopputilityksen ostaja maksaa noin kuukauden kuluttua hakkuun päättymisestä ja puiden mittauksesta.

Puukaupparahan sijoittaminen

Metsässä olevan pääoman tuotto heikkenee puuston ikääntyessä. Ikääntyvää metsää kannattaa hoitaa ja hakata, jotta se säilyttäisi elinvoimaisuutensa. Tällöin saatat saada metsästä puukauppatuloja, vaikka sinulla ei olisikaan ajankohtaista rahantarvetta.

OP tarjoaa laajan valikoiman sijoituskohteita puukaupparahalle. Sijoituskohteet eroavat toisistaan muun muassa tuoton sekä tuoton vaihtelun eli riskin mukaan. Ennen sijoituskohteen valitsemista teemme sinulle sijoittajakuvan kartoituksen.

OP Kodin avulla löydät myös kiinteistösijoituskohteet: sijoitusasunnot ja metsätilat.

Eri sijoitustuotteiden valinnassa sinua auttavat pankkiemme sijoitusasiantuntijat.

Metsätilan oston rahoitus

Metsätilan ostaminen on usein suuri hankinta, johon tarvitaan pankin rahoitusta. Rahoitusratkaisua tehtäessä pankki arvioi aina tapauskohtaisesti sekä ostajan lainanhoitokykyä että lainan vakuuksia. Molemmat ovat tärkeitä, mutta erityisen keskeistä on pitkäjänteinen lainanhoitokyky. Mikäli lainanhoitokyky ja vakuudet ovat riittäviä, metsätilan osto voidaan rahoittaa jopa kokonaisuudessaan lainalla.

Lainan vakuuden tarkoituksena on turvata pankin asemaa siinä tapauksessa, että lainan ottaja ei pysty hoitamaan lainan takaisinmaksua. Metsätilaa ostettaessa tila itsessään toimii usein lainan vakuutena. Lisävakuutena voidaan käyttää esimerkiksi asunto-osakkeita tai muuta omaisuutta.

Lainan korko muodostuu marginaalista ja viitekorosta, kuten 12 kuukauden Euriborista. Marginaali neuvotellaan aina asiakaskohtaisesti, mutta pääsääntöisesti marginaali asettuu tavallisen asuntolainan ja kulutusluoton marginaalien välille.

Metsän omistaminen ja puun kasvatus myyntikuntoon on pitkäjänteistä toimintaa. Tämän vuoksi metsälainan takaisinmaksuajat voivat olla pitkiä. Lainaa otettaessa ostaja voi suojautua koronnousua vastaan esimerkiksi ottamalla lainalleen korkokaton.

Metsätilan myyminen

Suunnitteletko metsätilasi myymistä? Metsätiloilla on Suomessa kysyntää ja tilan saa usein helposti myytyä.

Metsätilan arvoon vaikuttavat mm. tilalla olevan puuston määrä ja metsätilan sijainti. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että mitä enemmän tilalla on puuta, sitä arvokkaampi se on. Sijainnin osalta kalleimmat hehtaarihinnat maksetaan Etelä-Suomessa, kun taas hinnat laskevat mentäessä kohti pohjoista.

OP-Koti on tehokas metsätilojen välittäjärinki, johon kuuluu kiinteistönvälittäjiä eri puolilta Suomea. Välittäjät ovat ammattilaisia, joilla on kokemuksen ja koulutuksen tuomaa metsäosaamista.

Mikäli suunnittelet metsätilasi myymistä, ota yhteyttä metsäsi sijaintikuntaa lähinnä olevaan välitysringin välittäjään. Löydät välittäjien yhteystiedot osoitteesta www.op-koti.fi tai ottamalla yhteyttä lähimpään osuuspankkiin.

Välityspalvelun lisäksi OP tarjoaa sekä myyjälle että ostajalle kaikki metsätilakauppaan liittyvät lainopilliset palvelut sekä rahoituksen.

Chatti ei ole tällä hetkellä avoinna

Voit jättää kysymyksesi palautelomakkeen kautta.