Usein kysyttyä

Minne voin olla yhteydessä OP Metsärahaston kiinteistöihin liittyvissä kysymyksissä?

OP Metsä -palvelu on oma yksikkönsä eikä ole siten yhteydessä esimerkiksi OP Metsärahastoon. Kaikkiin OP Metsärahastoon liittyvissä asioissa, kuten metsästysvuokrasopimusten uusimisssa, tieoikeusasioissa tai muissa rahaston omistamiin metsätiloihin liittyvissä tapauksissa, käännythän OP Metsärahaston puoleen: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/rahastot/kaikki-rahastot/op-metsanomistaja. Salkunhoitajana toimii metsänhoitaja Tapio Tilli. Haluatko myydä metsätilasi rahastolle tai mahdollisesti muille? Ole yhteydessä OP Kodin asiantuntijoihin: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/teemat/metsanomistajan-palvelut/paras-hinta-metsatilasta.

Voinko hallinnoida yrityksen kautta omistuksessa olevia metsiä OP Metsässä?

OP Metsän näkymässä voit hallinnoida ainoastaan yksityishenkilön omistuksessa olevia metsäkiinteistöjä. Yritysten tai osakeyhtiöiden nimissä olevia metsiä ei voi lisätä OP Metsään.

Mihin voin käyttää pika-analyysiä?

OP Metsän pika-analyysi on nopea ja karkea arvio kiinteistön puuston arvosta. Se on tarkoitettu kiinteistöstä kiinnostuneelle ja uteliaalle, joka haluaa nopeasti selville karkean arvion. Puuston arvon lisäksi pika-analyysi kertoo kiinteistön pinta-alan, arvion puuston määrästä sekä tukki- ja kuitupuujakaumasta.

Pika-analyysin saa selville tilan kiinteistötunnuksen perusteella.

Pika-analyysin lähdeaineistona käytetään Luonnonvarakeskuksen keräämää ja ylläpitämää Valtakunnan metsien inventoinnin dataa, ja tällä hetkellä hyödynnämme vuoden 2019 aineistoa. Vuoden 2019 jälkeiset hakkuut eivät esimerkiksi siten näy pika-analyysin tuloksissa ollenkaan.

Emme suosittele pika-analyysiä metsätilakauppoja varten. Mikäli olet ostamassa tai myymässä metsätilaa, suosittelemme hankkimaan maastotarkastetun tila-arvion.

Mikä on OP Metsä?

OP Metsä on metsänomistajalle luotu maksuton työkalu ison omaisuuserän hallintaan. Palvelu yhdistää julkisesti saatavilla olevaa metsätietoa ja esittää sen sinulle selkeässä, helposti ymmärrettävässä muodossa.

Palvelun tavoitteena on tarjota sinulle julkiseen tietoon perustuva arvio metsäsi arvosta sekä neuvoa ja innostaa sinua hoitamaan metsääsi sekä osana elävää luontoa että taloudellista varallisuuttasi. OP Metsästä näet muun muassa arviot metsäkiinteistöjesi puuston määrästä, puuston arvosta sekä hiilensidonnasta. Palvelun ominaisuuksiin kuuluu myös toimenpide-ehdotukset seuraavalle 10 vuodelle.

Tietolähteinä toimivat Metsäkeskus, Maanmittauslaitos sekä Luonnonvarakeskus. Omaa metsäomaisuuttasi koskevat tiedot siirretään suostumuksellasi Metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkopalvelusta.

Onko OP Metsän käyttö maksullista?

Ei ole. Käyttäjätilin luonti ja OP Metsä -palvelun käyttö on täysin maksutonta. Myös veromuistion käyttö on maksutonta.

Palvelun tavoitteena on tarjota julkiseen tietoon perustuva arvio metsäsi arvosta sekä neuvoa metsänomistajaa hoitamaan metsäänsä sekä osana elävää luontoa että taloudellista varallisuutta.

Tarjoamistamme arvonmääritysmenetelmistä maksullista on vain OP Metsäarvion tilaaminen. Se on nopein ja edullisin tapa tilata arvio kiinteistösi metsätaloudellisesta arvosta.

Täytyykö minun olla OP:n asiakas käyttääkseni OP Metsä -palvelua?

Ei tarvitse.

Palvelun käyttö ei edellytä OP:n asiakkuutta. Palveluun liittyessä tarvittavan verkkopankkitunnistautumisen voit tehdä minkä tahansa pankin tunnuksilla.

Tarvitsen arviokirjan sukupolvenvaihdosta varten - voinko käyttää OP Metsän antamia tietoja hyväksi?

Mikäli tarvitset arviokirjan kiinteistösi metsätaloudellisesta arvosta esimerkiksi perunkirjoitusta tai sukupolvenvaihdosta varten, suosittelemme tilaamaan OP Metsäarvion. Sen tilaaminen on helppoa, ja onnistuu pelkällä kiinteistötunnuksella. Tilauksen voit tehdä täällä: www.op-metsa.fi/metsaarvio.

OP Metsän kirjautumisnäkymästä puolestaan ei voi generoida metsäarviota.

Miten OP Metsäarvion, pika-analyysin ja OP Metsän arvonmääritysmenetelmät eroavat?

Pika-analyysi sopii kiinteistöstä kiinnostuneelle henkilölle nopeaksi tavaksi arvioida tilan karkea arvo. Pika-analyysin lähdeaineistona käytetään sekä Luonnonvarakeskuksen keräämää ja ylläpitämää Valtakunnan metsien inventoinnin dataa (vuoden 2019 aineisto) että Metsäkeskuksen metsävaratietoa. Saat pika-analyysillä nopeasti karkean hintahaarukan kohteen arvosta.

OP Metsä puolestaan on tarkoitettu metsänomistajalle. OP Metsän arvonmäärityksessä lasketaan puustotietojen pohjalta arvio kiinteistön metsätaloudellisesta arvosta. Lisäksi metsänomistaja näkee palvelusta arviot hakkuumahdollisuuksista, hoitotoimenpiteistä ja metsän hiilensidonnasta. Lähdeaineistona käytetään Suomen Metsäkeskusta, Maanmittauslaitosta sekä Luonnonvarakeskusta.

OP Metsäarvio on kolmesta tarjoamastamme arvonmääritysmenetelmistä tarkin ja ajantasaisin. Se huomioi puuston määrän ja arvon lisäksi maapohjan arvon sekä kokonaisarvon korjauksen, minkä johdosta se soveltuu monipuoliseen käyttöön eri elämäntilanteissa. OP Metsäarvio on työkaluna tarkoitettu metsänomistajalle, edunvalvojalle, verottajalle ja pankille käytettäväksi. Tietolähteinä toimivat Metsäkeskus, Maanmittauslaitos ja satelliitti- sekä ilmakuvat. Asiantuntija käy läpi metsävaratiedot, tarkastaa kohteelta tuoreimmat ilma- ja satelliittikuvat sekä hakee mahdollisten metsänkäyttöilmoitusten tiedot, joiden pohjalta kohteen arvoa mahdollisesti korjataan. Lähdeaineisto päivittyy jatkuvasti ja tietojen ajantasaisuutta tarkistetaan useista eri lähteistä.

OP Metsän arvonmääritys

OP Metsän tietolähteinä toimivat Metsäkeskus, Maanmittauslaitos sekä Luonnonvarakeskus. Omaa metsäomaisuuttasi koskevat tiedot siirretään suostumuksellasi Metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkopalvelusta.

Puuston tilavuudet on laskettu Metsäkeskuksen tai Luonnonvarakeskuksen aineistosta. Tarvittaessa aineisto on ajantasaistettu nykyhetkeen kasvumalleilla. Euromääräiset arvot saadaan kertomalla puuston tilavuudet Luonnonvarakeskuksen alueellisilla puutavaralajihinnoilla. Metsäkeskuksen aineistoille on laskettu erikseen myös taimikoiden arvot.

Luonnonvarakeskuksen tiedot perustuvat Valtakunnan metsien inventointiin (VMI). VMI perustuu maastokoealamittauksiin, satelliittikuviin ja muihin numeerisiin tietolähteisiin. VMI antaa hyvän arvion metsätilan puuston määrästä ja arvosta kuvaushetkellä. VMI ei huomioi kuvauksen jälkeen tehtyjen hakkuiden vaikutusta metsätilan arvoon. 

OP Metsä ei tuota metsätila-arviota. OP Metsän esittämiä tietoja ei voi siten suoraan käyttää esimerkiksi metsätilan myyntihinnan arvioinnissa tai sukupolvenvaihdosjärjestelyissä sellaisenaan. Mikäli tarvitset arviokirjan metsästäsi esimerkiksi perunkirjoitukseen tai sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun, suosittelemme tilaamaan OP Metsäarvion. Sen voit tilata kätevästi pelkän kiinteistötunnuksen avulla täällä: www.op-metsa.fi/metsaarvio.

Tietoni eivät ole ajantasalla ja/tai metsäomaisuuteni näyttää 0 hehtaaria, vaikka minulla on metsää.

Mikäli omat metsät -näkymässä näkyy liian vähän metsäkiinteistöjä tai tiedot vaikuttavat vanhentuneilta, voit päivittää metsätietosi OP Metsän palvelussa käden käänteessä. Kirjaudu tunnuksellasi palveluun, klikkaa “hallinnoi metsätiloja” ja päivitä metsätiedot. Metsätietojen päivittäminen vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla. Tämän jälkeen palvelun näkymässä ovat päivitetyt metsätietosi.

Hallinnoi metsätiloja -näkymässä voit myös valita klikkaamalla, mitkä kiinteistöt näkyvät omat metsät -sivuilla.

Huomioithan, että vain henkilökohtaisessa omistuksessa olevat metsätilat voivat näkyä OP Metsässä.

Mihin metsäni hiilensidonnan laskenta perustuu?

OP Metsän arvio hiilinielulaskelmasta perustuu Suomen metsätalouden virallisen CO2-maaraportoinnin periaatteisiin. Laskelmassa huomioidaan sekä puuston että maaperän sitoma hiilidioksidi. Puuston hiilidioksidi lasketaan puulajeittain biomassamalleilla ja maaperän hiilensidonta huomioidaan kivennäis- ja turvemailla alueittain. Vuotuinen hiilensidonta lasketaan 10-vuotiskauden keskiarvona.

Halutessasi voit perehtyä tarkemmin CO2-maaraportoinnin periaatteisiin täällä.

Hiilidioksidissa on hiilen lisäksi happea, ja sen painosta on hiiltä noin 27 prosenttia. Puhtaaksi hiileksi muutettu 100 kg hiilidioksidia vastaa siten 27 kg hiiltä.

Havainnollistus hiilinielun koosta on tehty vertailemalla hiilensidontaa keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeen, joka on suuruudeltaan 10 300 kg hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Lukema on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran laskelma, joka saadaan laskemalla yhteen asumisesta, liikkumisesta, ruoasta ja muusta kulutuksesta syntyvät hiilipäästöt. Lähteinä ovat Tilastokeskus, Motiva, Luonnonvarakeskus, Liikennevirasto, VTT, SYKE, ENVIMAT, maa- ja metsätalousministeriö sekä D-mat Oy. Lue lisää suomalaisten hiilijalanjäljestä Sitran sivuilta.

Toinen hiilensidonnan havainnollistus liittyy henkilöauton ajokilometreihin. Lukemassa on käytetty lähteenä Traficomin esittämää keskimääräisen henkilöauton hiilidioksidipäästöä Suomessa, joka on 157,6 g/km. Lisää aiheesta voit lukea Traficomin sivuilta.

Miksi kaikki metsätilani eivät näy palvelussa?

Todennäköisesti et ole siirtänyt kaikkien tilojesi tietoa Metsään.fi -palvelussa. Hallinnoi metsätiloja -sivulla voit lisätä palveluun uusia metsätiloja. OP Metsän näkymässä voit hallinnoida ainoastaan yksityishenkilön omistuksessa olevia metsäkiinteistöjä. Yritysten tai osakeyhtiöiden nimissä olevia metsiä ei voi lisätä OP Metsään. Mikäli metsäkiinteistö on hiljattain siirtynyt haltuusi, on lainhuuto oltava tehtynä, ennen kuin tilan voi siirtää OP Metsään.

Vaihtoehtoisesti metsätiedot voivat olla päivittämättä. Mikäli omat metsät -näkymässä näkyy liian vähän metsäkiinteistöjä tai tiedot vaikuttavat vanhentuneilta, voit päivittää metsätietosi OP Metsän palvelussa käden käänteessä. Kirjaudu tunnuksellasi palveluun, klikkaa “hallinnoi metsätiloja” ja päivitä metsätiedot. Metsätietojen päivittäminen vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla.

Miten lisään tai poistan metsätiloja OP Metsässä?

Palvelun "Hallinnoi metsätiloja" -sivulla voit lisätä uusia metsätiloja, päivittää nykyisten metsätilojen tietoja ja poistaa metsätiloja palvelusta.

Mihin henkilötunnustani käytetään?

Henkilötunnustasi tarvitaan metsätilojen tietojen siirtoon Metsään.fi-palvelusta OP Metsä -palveluun. Koska palvelu käsittelee henkilökohtaisia tietoja, rekisteröitymisen ja tietojen siirron yhteydessä henkilöllisyytesi varmennetaan myös verkkopankkitunnistautumisen avulla.

Huomioiko OP Metsäarvio yhteismetsäosuuksia

Ei huomioi. OP Metsäarviolle ei saada tietoa yhteismetsäosuuksista, joten niitä ei lasketa tai huomioida. Mikäli haluatte vakuusarvon myös mahdolliselle yhteismetsäosuudelle, suosittelemme olemaan yhteydessä lähimpään osuuspankkiin, josta voi kysyä lisätietoa ja ottavatko he mahdollisesti vakuudeksi yhteismetsäosuuksia.

En ole saanut tilaamaani OP Metsäarviota - Miten toimin?

OP Metsäarvion latauslinkki ja tilausvahvistus lähetetään aina tilauksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. OP Metsäarvion toimitusaika on alle kaksi arkipäivää. Mikäli et ole saanut arviokirjaa mainitussa ajassa, tarkista ensin sähköpostisi roskapostikansio ja tarjoukset-kansio, mikäli latauslinkki olisi ajautunut toiseen näistä. Tarkista myös, ettei sähköpostikansiosi ole täynnä. Mikäli et löydä latauslinkkiä, lähetä viesti OP Metsän asiakaspalveluun osoitteeseen asiakaspalvelu@op-metsa.fi.

Voinko maksaa OP Metsäarvion OP bonuksilla?

OP bonuksilla maksaminen ei ole mahdollista.

Miten OP Metsäarvio lasketaan?

OP Metsäarvio perustuu Metsäkeskuksen ylläpitämään metsävaratietoon, jota ei ole maastotarkastettu metsäarviota laskettaessa. OP Metsäarvio lasketaan vain metsätiloista, joille Metsäkeskus on inventoinut kuvioitua metsävaratietoa.

OP Metsäarvio perustuu summa-arvomenetelmään. Summa-arvo saadaan laskelmalla yhteen puuston, taimikoiden ja maapohjan arvo sekä odotusarvo. Metsätaloudellinen käypä arvo saadaan tekemällä 5-40 prosentin kokonaisarvonkorjaus summa-arvon yhteissummasta.

Puutavaralajien hinnoittelun arvona käytetään Luonnonvarakeskuksen julkaisemia puukauppahintoja (alueelliset puukauppahintatilastot). Taimikoiden arvojen ja maan arvon laskennassa käytetään Tapio Oy:n julkaisemia alueellisia taulukkohintoja. Kitu- ja joutomaalle käytetään kiinteästi määriteltyjä arvoja (kitumaa 100 €/ha, joutomaa 50 €/ha). OP Metsäarviolla on laskettu vain kiinteistön metsätaloudellinen arvo. OP Metsäarviota ei suositella käytettäväksi kiinteistökaupassa, sillä esitetty käypä arvo voi poiketa metsätilamarkkinoilla maksettavasta hinnasta. Esimerkiksi tiestöä, tontteja, rakennuksia tai yhteismetsäosuuksia ei huomioida OP Metsäarviolla.

Olen myymässä metsääni - Soveltuuko OP Metsäarvio arvonmääritykseen metsätilan myynnissä?

OP Metsäarviossa on laskettu vain kiinteistön metsätaloudellinen arvo. OP Metsäarviota ei suositella käytettäväksi kiinteistökaupassa, sillä esitetty käypä arvo voi poiketa metsätilamarkkinoilla maksettavasta hinnasta.

Metsäkiinteistöjen myyntiin vaikuttavat lukuisat seikat kuin vain metsätaloudellinen arvo, esimerkiksi tiestö, rakennukset, rasitteet tai virkistysarvot, minkä vuoksi OP Metsäarvio ei sellaisenaan sovellu kiinteistön hinnan määritykseen myyntitilanteissa. Näihin tilanteisiin suosittelemme maastokäynnin sisältävää tila-arviota.

Haluaisitko myydä metsätilasi OP Metsänomistaja -rahastolle tai mahdollisesti muille kiinnostuneille? Ole yhteydessä salkunhoitaja Tapio Tilliin tai OP Kodin asiantuntijoihin: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/teemat/metsanomistajan-palvelut/paras-hinta-metsatilasta.

Pitääkö minun olla OP:n asiakas?

OP Metsäarvion voi tilata pelkän kiinteistötunnuksen perusteella ja OP Metsän käyttäjäksi pääset pankista riippumatta. OP:n asiakkuutta ei vaadita.

Mihin elämäntilanteisiin OP Metsäarvio soveltuu?

OP Metsäarvio sopii esimerkiksi perunkirjoitukseen ja sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun. Verottaja hyväksyy OP Metsäarvion esittämän käyvän arvon perintö- ja lahjaverotuksen perusteeksi. OP Metsäarvio käy lisäksi metsätilan vakuusarvon määrittämiseen esimerkiksi lainanhaun yhteydessä.

Emme kuitenkaan suosittele OP Metsäarviota kiinteistökaupan asiakirjaksi tai myyntiarvon määritykseen, koska arviokirja esittää ainoastaan kiinteistön metsätaloudellisen arvon. Metsätilojen markkinahinta voi poiketa merkittävästi summa-arviolaskennan arvosta.

Mihin metsäarviota tarvitaan?

Metsäarvio tai tila-arvio on kirjallinen dokumentti metsäkiinteistösi metsätaloudellisesta arvosta. Viranomaiset, kuten verottaja, eivät ole asettaneet metsäarviolle erityisiä muotovaatimuksia vaan dokumentista tulee käydä ilmi metsäkiinteistön metsätaloudellinen kokonaisarvo sekä arvonlaskennan perusteet.

Metsäarviota voidaan tarvita sukupolvenvaihdoksessa, perinnönjaossa, kiinteistökaupassa, lunastuksessa tai lainan vakuusarvon määrittelyssä.

Voinko muokata tositteita veromuistiossa?

Kyllä voit.

Tositteiden muokkaus onnistuu jälkikäteen verkkoselaimella.

Askeleet ovat:

  1. Kirjaudu Veromuistioon älylaitteesi verkkoselaimella

  2. Oikealla yläkulmassa näkyvät ”Lisää tosite”, ”Tositteet” ja ”Veromuistiot” – avaa ”Tositteet”

  3. Listauksessa ”Kaikki” näkyvät jokainen tehty kirjaus –klikkaa auki se tosite, jota haluat muokata

  4. Paina oikealta ylhäältä Muokkaa ja tee tarvittavat muutokset

Mihin kaikkeen veromuistiota voi käyttää?

OP Metsän veromuistion avulla hallinnoit metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tulo- ja menotositteita sekä ylläpidät ajopäiväkirjaa.

Koko verovuoden tositteet saa kasattua kätevästi yhteen PDF-tiedostoksi, ja sen voi lähettää sähköpostiin veroilmoituksen täyttämistä sekä arkistointia varten.

Miten saan OP Metsän veromuistion käyttööni?

Veromuistion saa käyttöön verkkoselaimella kirjautumalla OP Metsä -palveluun. Veromuistio edellyttää käyttäjätiliä OP Metsässä. 

Lähetä kysymys/palautetta

Etkö löytänyt etsimääsi? Lähetä meille kysymys tai palautetta sähköpostilla osoitteeseen metsaarviot@op.fi. Voit olla meille yhteydessä myös alakulmassa näkyvän chatin kautta.

Chatti ei ole tällä hetkellä avoinna

Voit jättää kysymyksesi palautelomakkeen kautta.