Usein kysyttyä

Mihin henkilötunnustani käytetään?

Henkilötunnustasi tarvitaan metsätilojen tietojen siirtoon Metsään.fi-palvelusta OP Metsä -palveluun. Koska palvelu käsittelee henkilökohtaisia tietoja, rekisteröitymisen ja tietojen siirron yhteydessä henkilöllisyytesi varmennetaan myös verkkopankkitunnistautumisen avulla.

Täytyykö minun olla OP:n asiakas käyttääkseni OP Metsä -palvelua?

Ei. Palvelun käyttö ei edellytä OP:n asiakkuutta. Verkkopankkitunnistautumisen voit tehdä minkä tahansa pankin tunnuksilla.

Miten metsäomaisuuteni on laskettu?

Puuston tilavuudet on laskettu Suomen metsäkeskuksen tai Luonnonvarakeskuksen aineistosta. Tarvittaessa aineisto on ajantasaistettu nykyhetkeen kasvumalleilla. Lopulliset arvot on saatu kertomalla saadut tilavuudet Luonnonvarakeskuksen alueellisilla puutavaralajihinnoilla. Suomen metsäkeskuksen aineistoille on laskettu erikseen myös taimikoiden arvot.

Luonnonvarakeskuksen tiedot perustuvat Valtakunnan metsien inventointiin (VMI). VMI perustuu maastokoealamittauksiin, satelliittikuviin ja muihin numeerisiin tietolähteisiin. VMI antaa hyvän arvion metsätilan puuston määrästä ja arvosta kuvaushetkellä. VMI ei huomioi kuvauksen jälkeen tehtyjen hakkuiden vaikutusta metsätilan arvoon. OP Metsä ei tuota metsätila-arviota. Älä käytä OP Metsän esittämiä tietoja esimerkiksi metsätilan myyntihinnan arvioinnissa tai sukupolvenvaihdosjärjestelyissä sellaisenaan.

25.5.2017 julkaistussa päivityksessä metsän arvon laskentaan on tullut seuraavia tarkennuksia

Metsän arvon laskennassa on Metsäkeskuksen aineistoille käytössä summa-arvomenetelmän mukaiset taimikoiden arvot. Ne tuottavat erityisesti isoissa taimikoissa yliarviota, joita summa-arvomenetelmässä voidaan tarkistaa metsän kokonaisarvon korjauksella. OP Metsä ei tuota metsä-arviota eikä se tee kokonaisarvonkorjausta. Taimikkovaltaisten metsätilojen yliarviota kompensoidaan jatkossa vähentämällä taimikoiden taulukkoarvoa taimikoiden pituuden perusteella.

LUKE:n valtakunnan metsien inventointiaineistoihin perustuvassa laskennassa tarkistettiin suometsien arvoa. Puuston arvoon pohjautuva laskenta antaa tyypillisesti suometsissä yliarvion, koska kunnostusojitustarpeiden, huonomman saavutettavuuden ja usein talviaikaan rajoittuvan korjuukelpoisuuden takia suometsien arvo jää keskimäärin kangasmaita matalammaksi.

Muita parannuksia:

  • Metsäkeskuksen aineistoille näytetään nyt kiinteistön kaikkien omistajien nimi.
  • Kartan kautta avattavissa kuviotiedoissa näytetään nyt myös puuston keskipituus.
  • Kiinteistöille näytetään nyt sekä metsäpinta-ala, että Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterin mukainen kiinteistön kokonaisala. Metsäpinta-ala on esitetty eriteltynä pääryhmittäin (mm. metsämaa, kitumaa, joutomaa)
  • Kiinteistö- ja metsävara-aineiston hakua on parannettu ja haun etenemisen väliaikatietoja esitetään käyttäjälle entistä paremmin.

Mistä palvelussa näytetyt tiedot tulevat?

Tiedot perustuvat Metsäkeskuksen tai Luonnonvarakeskuksen metsävaratietoihin.

Mihin Luonnonvarakeskuksen arviot perustuvat?

Luonnonvarakeskuksen monilähdeinventoinnin aineistoja käytetään palvelun pika-arviossa "Tarkista metsäsi arvo" ja kirjautuneen käyttäjän sellaisilla metsätiloilla, joista ei ole saatavana Suomen Metsäkeskuksen kuvioittaista metsävara-aineistoa. Metsäkeskuksen kuvioittaista aineistoa käytetään kiinteistöillä, joille se on saatavilla.

Luonnonvarakeskuksen aineisto on valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) monilähdeinventointiaineistoa. Menetelmässä metsävaratiedot tuotetaan 16 x 16 metrin ruuduille perustuen maastokoealamittauksiin, satelliittikuviin ja muihin numeerisiin tietolähteisiin. Tällä hetkellä julkaistujen aineistojen satelliittikuvaus on tehty vuonna 2013. Vuonna 2015 kuvatut aineistot julkaistaan vuonna 2017. OP Metsä palvelussa puustot on kasvatettu malleilla nykyhetken tilanteeseen, mutta inventoinnin kuvaushetken jälkeen tehtyjä hakkuita ei ole otettu tuloksissa huomioon.

Erilaisilla inventointimenetelmillä tuotettavien aineistojen sisältö ja laatu vaihtelevat. Keskimäärin puuston tilavuus saadaan laskettua tarkasti sekä Luonnonvarakeskuksen että Metsäkeskuksen aineistoista, sillä inventointimenetelmät on kehitetty tuottamaan harhattomia tuloksia. Yksittäisten kiinteistöjen ja metsikkökuvioiden kohdalla tuloksissa on vaihtelua. Yleissääntö erityisesti Luonnonvarakeskuksen aineistoja käytettäessä on: mitä suurempi kiinteistö, sitä tarkemmin kiinteistön arvo voidaan arvioida.

Metsäkeskuksen inventointimenetelmässä tarkimmat puustotiedot saadaan varttuneista ja uudistuskypsistä metsistä. Kokonaistilavuuden tavoitetarkkuuteen +/- 20 % päästään yli 80 prosentissa tapauksia.

Metsien arvon laskenta palvelussa perustuu sekä varttuneen puuston, että taimikoiden arvojen määrityksiin. Metsäkiinteistöjen markkinahinnat määräytyvät ostajien ja myyjien välisessä kaupankäynnissä. OP Metsän esittämät tiedot eivät sellaisenaan sovellu esimerkiksi metsätilan myyntihinnan arviointiin tai sukupolvenvaihdosjärjestelyihin.

Tarkempaa tietoa aineistojen sisällöstä ja laadusta saat Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon laatuselosteesta ja Monilähde-VMI:n tietojen laatuselosteesta Paikkatietoikkunan karttatason metatiedoista.

Voinko lisätä uusia metsätiloja tai poistaa palvelussa näkyviä metsätiloja?

Kyllä voit. Hallinnoi metsätiloja -sivulla voit lisätä uusia metsätiloja, päivittää nykyisten metsätilojen tietoja ja poistaa metsätiloja palvelusta.

Miksi kaikki metsätilani eivät näy palvelussa?

Todennäköisesti et ole siirtänyt kaikkien tilojesi tietoa Metsään.fi -palvelussa. Hallinnoi metsätiloja -sivulla voit lisätä palveluun uusia metsätiloja.

Eikö vastausta kysymykseesi löytynyt?

Lähetä kysymyksesi meille.