Metsän hiilensidonta

Metsäsi on täynnä mahdollisuuksia - joko tunnet sen ilmastovaikutukset?

Metsillä on suuri merkitys ilmastomme hyvinvointiin. Puut yhteyttävät ja sen seurauksena ne varastoivat ilmakehän hiilidioksidia metsiin ja maaperään. Kestävän metsänhoidon avulla voidaan varmistaa, että metsät voivat jatkaa hiilensidontaa ja -varastointia samalla kun metsänomistaja saa metsästä taloudellista hyötyä.

Metsän puusto ja maaperä sitovat tehokkaasti hiiltä itseensä. Yhteyttämisen ohella tapahtuva hiilensitominen on merkittävä ilmastovaikutteinen prosessi, jossa ilmakehää lämmittävää hiilidioksidia sidotaan ilmasta puumateriaaliin ja maaperään. Puusta tehtyihin tuotteisiin hiili sitoutuu pitkäksi aikaa.

Metsät varastoivat hiiltä kasvuvaiheessa, ja siksi nuoret sekä varttuneet kasvatusmetsä sitovatkin hiiltä kaikista tehokkaimmin. Vanhoissa metsissä hiilensidonta hidastuu huomattavasti. On siis tärkeää tietää, milloin on aika uudistaa metsä. Talousmetsissä lahoava vanha puu on myös altis myrsky- ja hyönteistuhoille.

Tutkimusten valossa metsät viilentävät ilmastoa myös tulevaisuudessa. Lämpimässä ja korkeassa hiilidioksidipitoisuudessa kasvit yhteyttävät ja kasvavat nopeammin kuin viileässä - muuttuva ilmasto luo siten edellytykset puuston kasvun nopeutumiselle. Samaan aikaan kuitenkin kuivuus, tulvat ja erilaiset elolliset metsätuhot saattavat yleistyä tulevaisuudessa. Kestävällä metsänhoidolla metsänomistaja voi tehdä konkreettisen ilmastoteon, joka sekä turvaa metsien kasvua että lisää samalla hiilensidontaa.

Tiedätkö paljon oma metsäsi sitoo hiiltä?

OP Metsä -palvelusta näet selkeästi ja helposti luettavassa muodossa, kuinka suuri juuri sinun metsäsi hiilinielun koko on. Laskuri näyttää myös, kuinka monen keskivertosuomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä hiilinielu vastaa.

Arviot hiilinielulaskelmista perustuvat biomassamalleihin.

Chatti ei ole tällä hetkellä avoinna

Voit jättää kysymyksesi palautelomakkeen kautta.