OP Metsäarvion tilaus- ja toimitusehdot

Ehdot

Nämä ovat tilaus- ja toimitusehdot OP Metsäarvio palvelulle. Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti ennen kuin tilaat metsäarvion.

OP Metsäarvio on suunnattu käytettäviksi Suomessa. Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia aina, riippumatta siitä, mistä maasta palvelua käytetään.

Palveluntarjoajalla (Pivo Wallet Oy, joka on osa OP Ryhmää) on oikeus muuttaa näitä tilaus- ja toimitusehtoja. Tilaus- ja toimitusehdot tulee hyväksyä aina erikseen tilausta tehtäessä.

Tutustu Yleiset ennakkotiedot etämyynnistä -ohjeeseen

Palveluntarjoaja

OP Metsäarvion palvelutarjoaja on Pivo Wallet Oy.

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot:

Nimi: Pivo Wallet Oy

Y-tunnus: 2241007-8

Osoite: PL 308, 00013 Helsinki

Palveluntarjoajan vastuu

OP Metsäarvio on laadittu mahdollisimman huolellisesti. Palvelun tiedot pyritään pitämään ajan tasalla ja havaitut virheet korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa palvelun tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta ja ajantasaisuutta.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään seurauksista, mukaan lukien välittömästi tai välillisesti aiheutuneet vahingot, jotka ovat seurausta OP Metsäarvion tilaamisesta taikka palvelun kautta saadusta metsäarviosta.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun saatavuudesta ja pidättää itsellään oikeuden tehdä palveluun muutoksia. Palvelussa annettua informaatiota ei voida pitää sitovana tarjouksena, muuna velvoittavana ilmaisuna, kehotuksena tai neuvona oikeustoimen tekemiseen. Arviota ei tule käyttää ainoa perusteena metsänarvon määrittämisessä esimerkiksi metsän myyntiä suunniteltaessa. Olet itse vastuussa OP Metsäarvion käytöstä asianmukaisiin tarkoituksiin.

Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen eikä muun materiaalin soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa esimerkiksi verottajan ratkaisuista, jotka voivat poiketa OP Metsäarviosta, palvelun ei myöskään tarjoa metsäverotukseen liittyvää neuvontaa tai ohjeistusta.

Palvelusta tarkemmin

OP Metsäarvion tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä tai kirjautumista palveluun. OP Metsäarvion kautta saamasi arvio metsän arvosta perustuu Metsäkeskuksen ylläpitämään valtakunnalliseen metsän inventointidataan sekä Suomen Metsäkeskuksen ylläpitämään valtakunnalliseen metsävaratietoon. Palveluntarjoaja ei vastaa arvion pohjana olevien tietojen ajantasaisuudesta tai oikeellisuudesta esimerkiksi liittyen toteutettuihin hakkuisiin. OP Metsäarvio perustuu edellä mainituista lähteistä saatuihin tietoihin niin, että huomioon otetaan puuston, taimikon ja maapohjan arvo.

OP Metsäarvion voit tilata kaikista metsäkiinteistöistä, joiden kiinteistötunnus on tiedossasi ja, joiden osalta löytyy tiedot edellä mainituista tietolähteistä. Maksunvälittäjänä palvelussa toimii Checkout Finland Oy. OP Metsäarvion ajantasaiset hinnat löytyvät hinnastosta www.op-metsa.fi/metsaarvio.

Tilauksen tekeminen ja toimittaminen

Sopimus arvion tilaamisesta syntyy, kun olet suorittanut maksun arviosta taikka valinnut maksutavaksi laskun. Sopimuksen jälkeen metsää koskeva arvio toimitetaan tilauksen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Peruuttamisoikeus

OP Metsäarvion ei sisälly peruuttamisoikeutta, koska arvio toimitetaan sinulle välittömästi maksun suorittamisen jälkeen. Mikäli tuotteen toimittaminen viivästyy palveluntarjoajasta, johtuvasta seikasta, on sinulla etämyyntisääntöjen mukainen peruuttamisoikeus, siihen asti, kun arvio on sinulle toimitettu.

Immateriaalioikeudet

Palvelun tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat jollekin OP Ryhmään kuuluvalle yritykselle tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle. Palvelussa esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Palvelun käyttäjänä sinua huomautetaan, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.

Chatti ei ole tällä hetkellä avoinna

Voit jättää kysymyksesi palautelomakkeen kautta.