Puukauppa

Oikea aika puukaupalle on silloin, kun metsän kasvu on hidastunut ja puut ovat kasvaneet riittävän isoiksi. Parhaiten metsän kasvu ja hakkuutarve selviävät metsätilan ajantasaisesta metsäsuunnitelmasta. Suurin taloudellinen hyöty saadaan silloin, kun metsää hakataan sen metsänhoidollisen tilan edellyttämällä tavalla.

Puun hintaan vaikuttavat mm. markkinatilanne, puuston laatu ja puulaji sekä hakkuutapa.

Metsänomistaja saa puukauppatuloja seuraavasti:

  • Ensiharvennus: n. 500 euroa/hehtaari
  • Muu harvennus: 1 200–2 500 euroa/hehtaari
  • Uudistushakkuu: 5 000–12 000 euroa/hehtaari

Yleisimmässä puukauppamuodossa, pystykaupassa, puunostaja hoitaa puun korjuun ja kuljetuksen pois metsästä. Hakkuusopimukseen voidaan liittää myös jälkitoimenpiteet, kuten lakisääteinen uuden metsän perustaminen.

Metsänomistajan hyväksyttyä puunostajan ostotarjouksen kaupasta laaditaan kauppakirja. Puukauppatarjouksessa mainittavat puumäärät ovat arvioita. Lopullinen puumäärä selviää vasta puita kaadettaessa, eri puutavaralajeiksi katkottaessa ja mitattaessa.

Ensimmäisen puukauppatilityksen metsänomistaja saa tavallisesti kuukauden kuluttua kaupan solmimisesta. Tosin tällaisten puukaupan ennakkomaksujen määrä on vähentynyt viime vuosina. Lopputilityksen ostaja maksaa noin kuukauden kuluttua hakkuun päättymisestä ja puiden mittauksesta.