Miten metsää verotetaan?

Puun myynnistä saatava tulo on pääomatuloa ja sitä verotetaan normaalin pääomatulon verotuksen mukaisesti. Metsänhoidon kulut puolestaan ovat vähennyskelpoisia puumyyntitulojen verotuksessa.

Verottajalle ilmoitetaan puunmyyntituloista sekä puun ostajan vuosi-ilmoituksen että metsänomistajan antaman veroilmoituksen kautta. Metsäveroilmoituksessa ilmoitetaan kaikki metsätaloudesta saadut tulot sekä tulojen hankkimiseen liittyvät menot, eli verovähennykset.

Myynnistä saatavat tulot ovat sen vuoden tuloa, jolloin maksu on tullut metsänomistajan tilille. Vähennettävät kulut ovat sen verovuoden menoa, jolloin maksu on maksettu. Tyypillisiä maksuja ovat esimerkiksi metsänhoitoon ostetut tarvikkeet ja palvelut.

Hyödyllisiä linkkejä: