Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet

Metsänomistajan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä metsän käyttöä ohjaa Metsälaki sekä muu lainsäädäntö. Joissain tapauksissa metsän käyttöä saattavat myös säädellä metsäsertifiointikriteerit.

Metsälain mukainen metsän uudistamisvelvollisuus määrittää vähimmäisvaatimukset metsän hakkaamiselle ja hoitamiselle. Lain mukaan kasvatushakkuissa on säilytettävä riittävä, kehityskelpoinen puusto, kun taas uudistushakkuuseen sisältyy velvollisuus aloittaa uutta metsää. Laki ohjaa myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden elinympäristöjen käyttöä.

Metsänomistaja on velvollinen tekemään erilaisia ilmoituksia metsänsä käytöstä, kuten kaikista hakkuista tehtävä metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukselle.

Metsänomistajana sinulla on oikeus valita tapa, jolla metsääsi hoidat, ja mihin metsääsi käytät. Voit esimerkiksi tehdä hakkuita tai vaikkapa suojella metsää, kunhan teet sen lakien rajoissa.

Hyödyllisiä linkkejä: