Metsän ostaminen tai periminen

Metsäkauppojen teko

Metsätilan kauppa voi olla luonteeltaan käyvän arvon mukainen kauppa (tilan myyjä ja ostaja eivät tällöin yleensä ole sukulaisia) tai lahjanluonteinen kauppa (yleensä sukulaisten kesken). Mikäli kauppahinta ylittää 75 prosenttia metsätilan käyvästä arvosta, kauppaa pidetään käyvän arvon mukaisena kauppana eikä siitä peritä lahjaveroa.

Metsätilan myynnin yhteydessä kannattaa käyttää asiantuntija-apua metsätilan käyvän arvon määrittelyssä sekä kauppojen järjestämisessä.

Huomioitavia asioita:

  • Kiinteistön ostajan tulee huolehtia varainsiirtoverosta, jonka suuruus on neljä prosenttia kauppahinnasta. Varainsiirtovero on maksettava kuuden kuukauden kuluessa kaupoista.
  • Kaupan yhteydessä myyjän tulee tehdä verottajalle luovutusvoittoveroilmoitus. Laskelmassa voidaan vähentää tilan hankintaan ja myyntiin liittyviä kuluja.
  • Ostaja saa käyttöönsä metsävähennyksen, joka alentaa myöhemmin omistajan puun myyntitulon verotusta.
  • Uuden omistajan tulee hakea kiinteistölle lainhuuto Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa saantokirjan allekirjoittamisesta. Lainhuuto tarkoittaa uuden omistusoikeuden kirjaamista kiinteistötietojärjestelmään.
  • Lahjan saajan täytyy jättää lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta.

Metsän periminen

Metsätilan omistajanvaihdos tapahtuu usein perinnön kautta. Perinnön jakautumiseen voi vaikuttaa myös esimerkiksi vainajan testamentti. Perinnöstä maksettava vero määräytyy normaalien perintöverosäädösten mukaan.

Metsänomistajan kuollessa hänen metsänsä hallitsijaksi tulee kuolinpesä. Jakamaton kuolinpesä toimii metsätilan omistajana perinnönjakoon saakka. Kuolinpesä ei ole kuitenkaan hyvä pitkäaikainen omistustapa esimerkiksi epäedullisen verotuksen vuoksi.

Hyödyllisiä linkkejä: