Metsän erityisriskit

Metsien arvoon vaikuttavista riskeistä myrskyt ovat varmasti tunnetuimpia. Maassamme tuhot ovat vaihdelleet huomattavasti vuosittain. Myrskyt ovat olleet riskeistä selvästi merkittävin: ne aiheuttavat keskimäärin 70-80 prosenttia metsävahingoista.

Metsien arvoon vaikuttavat kuitenkin myös monet muut tekijät. Toiseksi pahin vahinkojen aiheuttaja on raskas lumi. Lisäksi metsätuhoja aiheuttavat mm. kirjanpainajahyönteiset, myyrät ja lumi.

Metsän yhdeksän merkittävintä riskiä Suomessa:

  • myrskyt
  • hyönteiset
  • metsänomistajan oma toiminta ja mahdolliset laiminlyönnit
  • ainaismetsävakuutus
  • myyrät
  • hirvieläimet
  • metsäpalo
  • varkaus
  • metsäkanalinnut.


Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja metsätuhot tulevat aina yllätyksenä, mutta niiden aiheuttamiin taloudellisiin tappioihin voi varautua.

Metsävakuutus turvaa omaisuuttasi ja korvaa, jos metsässäsi sattuu jotain. Kattava metsävakuutus sisältää korvauksen myös odotusarvolle, eli niille menetyksille, joita tulee hakkuun toteutuessa vahingon takia ennenaikaisesti.