Metsän arvon säilyttäminen

Metsätilan arvoon vaikuttavat metsässä olevan puuston määrä ja kunto sekä puun markkinahinta. Metsä voi olla merkittävä omaisuuserä, jonka arvoon voit itse vaikuttaa omilla toimenpiteilläsi. Pääsääntöisesti hyvin hoidettu metsä säilyttää arvonsa hyvin.

Metsäammattilaisten laatima metsäsuunnitelma on tärkeä työkalu metsän suunnitelmallisessa hoitamisessa. Metsäsuunnitelmassa annetaan suositukset ja toimenpide-ehdotukset metsän hoidosta tulevalle 10 vuodelle.

Metsänhoito tarkoittaa esimerkiksi oikein ajoitettuja raivauksia, harvennuksia ja lannoituksia. Hoitotöiden tarkoituksena on parantaa metsän kasvua ja terveyttä.

Mikäli metsänhoito ei ole sinulle tuttua, suosittelemme käyttämään hoitotöissä ammattilaisten apua. Hoitotyöt kannattaa nähdä investointina, joka parantaa metsäsi tuottoa tulevaisuudessa. Hoitotyön kustannukset ovat aikanaan vähennyskelpoisia puukauppojen yhteydessä.