Metsä sijoituskohteena

Metsä on yleisesti ottaen vakaa ja turvallinen sijoituskohde. Sijoituskohteena metsä on verrattain vähäriskinen. Hyvin hoidettu metsä säilyttää arvonsa, ja puulle on myös tulevaisuudessa paljon kysyntää.

Puuntuotannon nimellinen sijoitustuotto (Lähde: Luonnonvarakeskus)

1972 - 19851986 - 19921993 - 20052006 - 20092010
Kasvutuotto4 %3,5 %3,5 %3,8 %4 %
Kantohinnan muutos9 %-2 %2,5 %0,5 %9,5 %
Kokonaistuotto13 %1,5 %6 %4,3 %13,5 %
Inflaatio10 %4 %1,5 %2 %3 %

Sijoituskohteiden nimellistuotot ja -riskit (Lähde: Luonnonvarakeskus)

Vuotuinen nimellistuotto %Vuotuinen nimellisriski %
1972 - 19851986 - 20101972 - 20101972 - 19851986 - 20101972 - 2010
Kaikki pörssiosakkeet15,211,413,423,636,832,4
Metsäteollisuus osakkeet11,49,911,223,131,228,2
Sijoitusasunnot13,28,310,28,011,410,4
Puuntuotanto12,85,07,716,19,912,9

Keskimääräistä korkeampaan tuottoon voidaan päästä hyvällä metsänhoidolla ja oikealla metsän ikärakenteella. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi taimikonhoito ja hakkuut ajoitetaan oikein, jolloin puusto saadaan pidettyä jatkuvasti mahdollisimman hyvässä ja kasvavassa kunnossa.

Hyödyllisiä linkkejä: