Aktiivinen metsänomistus

Metsä on merkittävää omaisuutta, jonka arvoon voit suoraan vaikuttaa omilla päätöksilläsi. Suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä metsänhoidolla voit ylläpitää ja kasvattaa metsävarallisuutesi arvoa.

Paras lähtökohta metsänhoidolle on ajantasainen metsäsuunnitelma. Metsäsuunnitelma on metsäammattilaisen laatima metsätilakohtainen hoito- ja käyttösuunnitelma, joka sisältää toimenpide-ehdotukset seuraavaksi 10 vuodeksi.

Metsäsi tuottaa taloudellisesti parhaan tuloksen, kun sitä hoidetaan ja hakataan metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsänhoitotyöt ovat investointi tulevaisuuteen. Metsänhoidon kulut ovat vähennyskelpoisia myöhemmin puunmyyntitulojen verotuksessa.